Коригування проекту реконструкції Міжнародного аеродрому "Одеса"

Особливості проекту:

Виконання будівельних робіт в умовах діючого аеродрому.
Високий рівень ґрунтових вод на частині будівельного майданчику (в районі існуючого перону).
Значна товщина рослинного ґрунту, який необхідно знімати в кориті нових аеродромних покриттів.
Невелика несуча спроможність існуючої ґрунтової основи з просідними властивостями 1 та 2 типу по ділянкам, що потребувала стабілізації.

Коригування раніше затвердженого проекту відбулося в частині:

– планувальних рішень – схеми запроектованих аеродромних покриттів та розміщення засобів радіонавігації та посадки з урахуванням їх критичних та чуттєвих зон;
– вертикального планування – схеми організації рельєфу аеродрому з метою виконання рекомендацій інженерно-геологічних вишукувань по відведенню поверхневих стоків за межі реконструкції та будівництва;
– конструкції аеродромних покриттів та стабілізації існуючої ґрунтової основи під аеродромні покриття.

Геометричні розміри елементів аеродрому прийняті у відповідності до стандартів та рекомендованої практики ICAO до аеродромів кодового позначення 4D.

Довжина та ширина нової ШЗПС відносно раніше затвердженого проекту залишається без змін і складає відповідно 2800 та 45 метрів.